Windenergie

Windenergie

Windenergie is een vorm van schone energie en is afkomstig van een bron die nooit opraakt, namelijk de wind. De windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Hoewel er wat CO2 vrijkomt bij het bouwen, onderhouden en afbreken van turbines, is het nog steeds een milieuvriendelijkere oplossing dan 'grijze' stroom. Om exact te zijn: de CO2-uitstoot is maar liefst 50 keer lager.

Groene stroom opwekken door stromende lucht

De molen wekt energie op door de stromende lucht. Dit is een bewegingsenergie en kan worden omgevormd naar elektriciteit. De draaiende beweging die de rotor maakt, kan worden versneld en drijft de generator aan. Deze wekt vervolgens elektriciteit op. Vanaf windkracht 2 gaan de windturbines draaien. Is de wind heviger dan windkracht 10, dan worden de molens stopgezet.

Omdat het aan de kust harder waait, geven windmolens in de kustgebieden een hoger rendement. Aan het kustgebied is het rendement ongeveer 900 tot 1250 kWh per vierkante meter rotoroppervlak. Eenmaal verder landinwaarts is dit 500 tot 800 kWh.

Investeren in alternatieve energie

Aangezien windenergie en haar groene stroom nog in de kinderschoenen staat, ondersteunt de overheid het opstellen van windturbines aan de hand van subsidie. Aangezien de fossiele brandstoffen vervuilend zijn en ooit een keer opraken, moet er geïnvesteerd worden in duurzame alternatieven.

Of windenergie en windturbines echt de toekomst zijn, is nogal wat twijfel over. Wat schoonheid betreft zijn windmolens volgens velen geen aanwinst in een landschap. De termen 'landschapsvervuiling' en 'horizonvervuiling' worden vaak vermeld. Daarnaast zijn de windmolens alleen populair voor bedrijven vanwege de financiële steun voor de overheid. Kijken we puur naar de interne kosten, dan is energie met windturbines opwekken duurder dan fossiele energie.

Verdeelde meningen over nieuwe vorm van energie

Men zou echter kunnen stellen dat de externe kosten van deze schone vorm van energie veel voordeliger zijn dan fossiele brandstoffen, aangezien eerstgenoemde geen vervuilende factor is voor het milieu en maatschappij. Hoewel de meningen verdeeld zijn, blijft windenergie een belangrijke vorm van energie die in de vorm van groene stroom veel huishoudens gebruikt wordt.

Terug naar overzicht